• resim 2
  • Baykus
  • peynir
  • metin
  • domatesTabagi
  • salca
  • zoro

7

6

5

4

3

2

1

Ekolojik Mimari ve Doğal Yapılar Atölyesi 2014

ATÖLYE PROGRAMI
 

3 hafta sürecek olan atölyeye haftalık olarak ya da tamamına katılabilirsiniz. Atölye
konuları birbirini takip edecek ve ayrı katılımlara da uygun olacaktır.
 

1.Hafta : 5-10 Temmuz
Ekolojik mimarlık, permakültür ve yerleşkeler ile ilgili teorik programda
daha iyi bir dünyanın inşası için farklı olasılıklar üzerinde konuşulacak.
Teorinin yanında bazı ekolojik yapım tekniklerini göstermek için,
saman balyası duvar, kerpiç, cob yapımı gibi saha çalışmaları
yapılacak.
Ayrıca yabancı örnekler hakkında konuşacağız, katılımcılar kendi
projelerini paylaşacaklar ve onların tasarım fikirleri üzerinde
konuşacağız.
Aynı zamanda, geçen sene olduğu gibi, katılımcılarla birlikte Yeniköy
için bir yapı tasarlayıp üzerinde ilk çalışmaları gerçekleştireceğiz.
 

2.Hafta: 11-18 Temmuz
Saman balyası ile yapım teknikleri üzerinde çalışacağız. Ayrıca, temel
sıva yapım teknikleri gösterilecek. Ekolojik yapılar ve malzemeler
üzerine anlatımlar olacak. Saman balyasının dünyada uygulanan farklı
teknikleri ve tipleri üzerine dersler görecek ama çoğunlukla sahada
-pratik ağırlıklı- çalışacağız. Amacımız bu hafta sonuna kadar yapının
tüm duvarlarını bitirebilmek.
 

3.Hafta : 19-26 TEMMUZ
Farklı sıva teknikleri ve dekorasyon yöntemleri, toprak sıva, kireç sıva
ve farklı cob teknikleri üzerinde çalışacağız. Böylelikle yapının dış
cephe sıvası bitmiş olacak ve mümkün olduğunca kısa sürede
kullanıma uygun hale gelmesine çalışacağız.
Farklı ihtiyaçlara göre farklı sıva tekniklerini deneyeceğiz. İkinci haftada
olduğu gibi, ekolojik mimarlık üzerine çeşitli anlatımlar ve dersler
olacak. Ayrıca 1 gün saman balyası tekniğine ayrılacak.

EĞİTMENLER:

Matthieu Pedergnana
Merhaba, ben Sürdürülebilir Mimarlık üzerine eğitim görmüş Fransız bir mimarım.
Mezun olduğumdan beri marangoz, doğal yapıcı, mimar ve mobilyacı olarak
çalıştım. Fransa’da ve Türkiye’de üç değişik Saman-Balyası ev inşasında bulundum.
Fransa'da bazı ekolojik restorasyon projelerinde yardımda bulundum. Ayrıca
Bulgaristan'da Earth-Bag (Toprak-Çuvalı) tekniği ile inşa edilen bir yapının
tasarımında ve inşasında bulundum. 2012 Eylül ayından beri de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde (ODTÜ) Saman-Balyası Yapım Tekniği ile ilgili olarak doktora
yapmaktayım. Aynı zamanda üniversiteye bağlı Kerkenes Eko-Merkezi'nin
sorumluluğunu üstlenmekteyim.
Sayfalar: http://samanbalya.wordpress.com/  http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/
 

Ece Aslan
Merhaba, ben son iki yıldır Ekolojik Mimarlık üzerine eğitimine devam eden bir
mimarım. Türkiye'de saman balyası ile inşa edilen iki yapının inşasında bulundum.
Uzun bir süre Fransa'da küçük bir köyde bir aileye konuk oldum, onlara, saman
balyası tekniğini kullandıkları evlerinin yapımında yardımcı oldum. Bulgaristan'da
bir Eko-köyde, bir köy evinin "sürdürülebilir" bir şekilde restorasyonu projesinde yer
aldım, ayrıca earth-bag tekniği ile yapılan yapı inşasında çalıştım. Şu anda
ODTÜ'de, geleneksel yapım tekniklerinin, ekolojik ve sürdürülebilir şekilde
geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptığım yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim.
Aynı zamanda çalışmalarımı Kerkenes Eko-Merkezi'nde sürdürmekteyim.
Sayfalar: http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/  https://www.facebook.com/KerkenesEcoCenter?fref=ts
 

Mustafa Alper Ülgen
Merhaba, ilk yılları kerpiç bir evde geçti çocukluğumun,Elazığ ovasındaki köyde
kendi sebze,meyvesini,ekmeğini,yumurtasını ve türlü ihtiyaçlarını ekolojik yollarla
elde eden dedem ve babaannemin yaşamına şahitlik ettim. Sonrası bahar ortası
Hazar gölü kenarında ,kışları köyde devam eden doğa ile iç içe yaşamım kışları
eğitim amaçlı şehir yaşamına döndü. Bu süreçte içimde kalan hasret ;kerpiç evin
sıcaklığı,sebzelerin, kurutmaların tadı, işbirliği ve dayanışmanın gücü,
bağbozumunda kaynayan pekmezin kokusu oldu. İnşaat Mühendisi olana dek
süren öğrenim hayatım boyunca yazları yine kendi gıdamı üreterek
yaşadım,sebzeler,meyveler ve balık tutmalar...İçimde kalan hasret sonunda beni
Bayramiç Yeniköy'e getirdi. Burada ekolojik yöntemlerle yapılar yapıp kendi kendine
yeten bir köy kurmak isteği ile arkadaşlarımla çalışmalar yapıyorum, yerel tohumlar
ile sebzeler ve buğday üretiyorum. Ekomimari atölyeleri ,permakültür
buluşmaları,tohum takas şenlikleri,yerel gıda topluluklarının oluşturulması
çalışmaları yapıyorum.

ASİSTANLAR: Hakan, Firuze, Richard, Onur, Xavie

Ayrıntılı davetiye ve katılım şartları için tıklayınız: https://www.dropbox.com/s/qlrqx5xhufme8uz/ekomim_at%C3%B6lye2014%20davetiye.pdf

Kayıt için lütfen aiağıdaki bağlantıda bulunan formu doldurup bize gönderiniz: e-posta: ekomimari2014@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/3l9505g8xwfhob9/ekomim_at%C3%B6lye2014%20kay%C4%B1t%20formu.doc

 

IN ENGLISH

 4th eco-architecture and natural building workshop takes place in Bayramiç Yeniköy.

We continue learning and making buildings that we will live in together. All of you are invited for Ecologic architecture and natural building workshop held by Bayramiç Yeniköy for the 4th time.

WORKSHOP PROGRAM

The workshop will last for 3 week. You can attend the whole workshop or just one week of it. Subjects of the workshop will be suitable for separate participation.

The 1st week: July, 5-10

In theoretical program about ecologic architecture, permaculture and settlements, we will debate on different possibilities for making the world better.  Beside theory, to show some ecologic construction techniques, we will practice field work like making hay bale wall, adobe brick and cob.

Also we will talk about foreign examples, participators will share their projects and we will talk about their design ideas. In addition, like we did last year, we will design a building for Yeniköy and make the first work on it.

The 2nd week: July, 11-18

We will study on hay bale making techniques. Also basic plaster making techniques will be shown. There will be presentations on ecologic buildings and materials. We will take classes on different types and techniques of hay bale in the world, but usually we will be in the field (practice). Our target is to finish all the walls of the building.

The 3rd week: July, 19-26

We will study on different plaster techniques (earth plaster, lime plaster), decoration and different cob techniques. The stucco of the building will be finished and we will try to make it suitable for use as soon as possible.

We will try different plaster techniques for different needs. Like in the second week, there will be presentations and classes on ecologic architecture. Also one day will be saved for hay bale technique.

Trainers:

Matthieu Pedergnan

Hello, I am a French architecture who studied on Sustainable Architecture.
I have worked as a carpenter, natural builder, architect and cabinet maker.
I have been in the construction of three different hay bale houses in France and Turkey.
I have been in some ecologic restoration projects for help in France.
I have been in design and construction of a building made by earth bag technique in Bulgaria.
I have been studying for my PhD in Middle East Technical University (ODTU) on hay bale technique since September, 2012. Also I took responsibility of Kerkenes eco-center, belongs to the university.

http://samanbalya.wordpress.com/  http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/

Ece Aslan

Hello, I am an architect, studying on ecologic architecture for the last 2 years. I have been in the construction of two buildings with hay bale in Turkey. For a long time, I have been the guest of a family in a small village of France, and I helped them to build their house for which they used hay bale technique.

I have been in Bulgaria for the “sustainable restoration” of a county house; also I have worked in the construction of a building made by earth-bag technique in Bulgaria.

At the moment, I am studying for my master program in ODTU in which I am making researches about improving traditional construction techniques in an ecologic and sustainable way.

At the same time, I am working in Kerkenes eco-center.

http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/  https://www.facebook.com/KerkenesEcoCenter?fref=ts

Mustafa Alper Ülgen

Hello, the early years of my childhood passed in an adobe house, I have witnessed life of my grandfather and grandmother in a village in the plains of Elazığ, who produce their own bread, vegetables, fruits, eggs and every kind of needs in an ecologic way. Then my life in nature, at the shores of Hazar Lake in spring and at home in winter, has turned to city life for education in winter. For all this time I sigh for, the warmth of adobe house, taste of vegetables, power of cooperation and solidarity, smell of molasses in grape harvest. Through my education process until I have been a civil engineer,  I made my living by producing my own food in summer; fruits, vegetables, fishing… The longing I have brought me to Bayramiç Yeniköy in the end. Here, I am working with my friends with the hope of making a self-sustainable village while making ecologic buildings, producing local seeds, vegetables and wheat. I am making studies for eco-architecture workshops, permaculture meetings, seed exchange festivals, creating local food communities.

Assistants: Hakan, Firuze, Richard, Onur, Xaiver

Click for detailed invitation card and conditions of participation (TR):

https://www.dropbox.com/s/qlrqx5xhufme8uz/ekomim_at%C3%B6lye2014%20davetiye.pdf

To register, please fill the form by clicking the link below and send us via e-mail: ekomimari2014@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/3l9505g8xwfhob9/ekomim_at%C3%B6lye2014%20kay%C4%B1t%20formu.doc


Place of Workshop

Muratlar Village, Bayramiç, Çanakkale

Bayramiç Yeniköy is an initiative to found a self-sustainable village, making designs and apply them following the philosophy of permaculture, making natural farming while saving natural seeds and sharing what they learn and produce.

Workshop Fees

Accommodation

1st Week (July 5-July 10)

2nd Week (July 11-July 18)

3rd Week (July 19-July 26)

Three Weeks**

Your Own Tent

450

650

650

1400

Counry Houses and Common Spaces

550

750

750

1640

Rooms for 2-4 People

600

800

800

1760

 

*Workshop, Accommodation and All Meals are included in prices.

**20% for those who want to join all three weeks

***Extra amount of money you send will create a chance of scholarship for those who need.

****Al prices are in TRY

e-mail: ekomimari2014@gmail.com

Please fill and send the form attached to us via e-mail for application.

 

Registration Form

Ecologic Architecture and Natural Building Workshop 2014, Bayramiç Yeniköy

Name – Surname

e-mail

Telephone number

 

Language(s)

 

How did you hear about the activity

 

What do you think about eco-architecture

 

Have you ever participated in a work or program about eco-architecture before?

 

Purpose of participating this activity

 

Your expectations about this activity

 

Choice of accommodation

Tent (Participant brings his/her own)

Common places or country houses

Rooms for 2-4 people

Choice of the week

1st week

2nd week

3rd week

All of the weeks

2 different weeks (Please define)

Please send the form via e-mail to: ekomimari2014@gmail.com

*As our quota is limited, please inform us until 23.06.2014 if there is a change for your participation.