• resim 2
  • Baykus
  • peynir
  • metin
  • domatesTabagi
  • salca
  • zoro

7

6

5

4

3

2

1

Eğitimler

Anadolu Jam,2-6 Eylül Kazdağı

Sosyal değişim ve toplumsal dönüşümle ilgili çalışan, 18-35 yaşları arasında genç bir
lider misiniz? O zaman davetimiz size…
Anadolu Jam, Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik ve ekonomik değişime ve toplumsal
dönüşüme kendilerini adamış 20 genç lideri 5 gün için biraraya getirecek. 2-6 Eylül 2011’de
Kazdağı’nda gerçekleşecek buluşmada, katılımcılar paylaşımı, derinden dinlemeyi, kendilerini
keşfi, sistemik düşünceyi ve topluluk oluşturmayı deneyimleyecek, bunlarla ilgili beceriler
edinecek.
Jam nedir?
Jam, bir konferans, seminer ya da sıradan bir toplantı değildir. Jam, değişimin 3 boyutta
yaşandığı bir buluşmadır: kişisel (içsel), topluluk (ilişkiler) ve sistemik (bütün). “Jam” ismi, caz
müzisyenlerinin biraraya gelip doğaçlama müzik yapmalarından esinlenilerek kullanılmıştır.
Buluşma, kişisel boyutta, katılımcıların yaşam yolculuklarını ve yaptıkları işleri paylaşabilecekleri
ve gözden geçirebilecekleri, yenilenip motive olabilecekleri, kişisel bakım ve sürdürülebilirlikleri
için pratik beceriler edinebilecekleri bir alandır. Aynı zamanda, kendilerini daha iyi
tanıyabilecekleri, anlamlı sorular sorabilecekleri, korkularını ve içsel engellerini aşabilecekleri,
kendi akranlarıyla yeni ortaklıklar yaratabilecekleri bir ortamdır.
Topluluk boyutunda ise, birbirimizi ve kendimizi anlama kapasitemizi derinleştirmek için
kültürlerimizi, hikâyelerimizi ve yaşadığımız zorlukları birbirimizle paylaşırız. Jam’de her türlü
çeşitlilik çok önemlidir ve mümkün olduğunca çeşitliliği yüksek bir grup oluşturmaya çalışırız. 5
gün boyunca, ortak yanlarımızı keşfeder ve farklılıklarımızı kutlarız. Anadolu topraklarında ve
dünyada yaşanan anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarını düşünecek olursak, “biz” ve “onlar”
öykülemesinin ötesinde bir birlik ve dayanışma vizyonunu korumak her zaman kolay değildir.
Jam, temelleri ortak paylaşımlarımız olan ve farklılıklarımızı düşmanlıkla değil, karşılıklı merak ve
öğrenme ruhu ile araştırdığımız diyalogları destekler; “diğer”i ya da farklı olanı
düşmanlaştırmak yerine insancıllaştırmayı tercih eder. Niyet, güven ve derin dostluklar inşa
etmektir ki bu da kalıplaşmış yargılardan sıyrılmayı, birbirimize açık olmayı, gerçeği konuşmayı,
bizi zorlayan konularla çalışabilmeyi ve destek alıp vermeye açık olmayı gerektirir. İlişkilerimiz
ne kadar gerçek ve temelleri ne kadar güçlü olursa, bu topraklarda yeni işbirlikleri ve
dayanışmayı geliştirme şansımız o kadar güçlü olacaktır.
Anadolu Jam, 2-6 Eylül, Kazdağı
Sistemik boyutta, kişisel vizyonumuz ve dünyadaki misyonumuzla ilgili netleşiriz. Genelde
birbiriyle bağdaştırılmayan unsurları bir bütünün parçası olarak görebilmeyi ve önemli kesişim
noktalarını farketmeyi pratik ederiz. Birbirimizden öğrenmek için biraraya geliriz: neler işe
yarıyor, nerede hatalar yaptık ve nerede yardıma ihtiyacımız var? Birbirimizi ve ait olduğumuz
topluluk ve kurumları destekleyebileceğimiz süreçler ve yöntemler neler? İçinde olduğumuz
sistemleri nasıl daha iyi anlar, sistemik düşünceyi hayata nasıl geçiririz? Bu buluşmanın, her bir
katılımcının parçası olduğu topluluklarda pozitif, yapıcı değişimi etkileme ve hayallerini
gerçekleştirme kapasitesinin arttıracağını umuyoruz.
Bütün bunların yanısıra pratikte neler öğreneceğiz?
Sistem düşüncesi, topluluk oluşturma, sosyal ağ kurma, katılımcı grup süreçleri
Kimleri davet ediyoruz?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sosyal çeşitliliği yüksek bir grubu biraraya getirmek istiyoruz. Bu
da demektir ki aşağıdaki kriterlerde geniş bir yelpazeden katılımcıları davet ediyoruz.
- liderlik (“sahadaki insan”dan “yönetici ve kurucuya” kadar)
- iş tecrübesi (“yeni başlıyorum”dan “bir süredir yapıyorum”a kadar)
- sosyal değişim için kullanılan yöntemler ve alanlar (girişimciler, STKlar, topluluklar, aileler,
mahalleler, şifacılar, kamu kurumları vs.)
- çalışma konusu (sosyal medya, yerel ekonomiler ve globalizasyon, eğitim, gıda güvenliği,
sağlık, ekoloji, travma terapisi, sanat, sürdürülebilir yaşam, insan hakları, ekolojik mimari,
politik katılım, kültürel)
- doğduğu ve çalıştığı yer
- etnik köken
- din
Aynı zamanda niyetimiz, bazı ortak değerleri paylaşan insanları bulmak:
- Kişisel, topluluk ve sistemik değişimin buluştuğu noktayı anlayan ve bu anlayışla çalışanlar
- Kişisel hayatlarında ve ait olduğu topluluklarda karşı karşıya oldukları sorunlara yeni ve
sürdürülebilir çözümler bulanlar
- Sadece yanlışlara ve hatalara tepki vermek yerine kendilerinde ve topluluklarında hali
hazırda var olan kaynakları, doğruları, iyi ve sağlıklı olan herşeyi kutlayanlar ve bu
noktadan eyleme geçenler
- Katlımcı süreçlerle ve kolektifin ortak aklıyla çalışanlar ve/veya bunu öğrenmek isteyenler
Bu kriterler dâhilinde, %50 kadın, %50 erkek ve 18-35 yaş arası katılımı öngörüyoruz.
Jam’in Dili
Anadolu Jam, ağırlıkla Türkçe gerçekleşecek. Uluslararası bir kolaylaştırıcı ekibi olmasından
dolayı bazı oturumlar Türkçe çeviriyle İngilizce yapılacak. Ayrıca grup iletişiminin bütünlüğü
korunduğu sürece katılımcıların kendilerini ana dillerinde ifade etmeleri de mümkün olacak.
Anadolu Jam’i kim organize ediyor?
Buluşma, sürdürülebilir yaşam aktivisti ve topluluk örgütleyicisi Filiz Telek tarafından, sosyal
girişimci ve Zumbara (Türkiye’nin ilk zaman bankası) kurucusu Ayşegül Güzel ve YES! işbirliğiyle
organize ediliyor. Filiz ve Ayşegül, YES!’in genç liderler programının alumnileridir. (Filiz Peru’da
2008 Dünya Jam’ine, Ayşegül Ürdün’de 2010 Orta Doğu Jam’ine katıldı)
YES! ve Jam’lerle ilgili daha detaylı bilgi için
http://www.yesworld.org
Anadolu Jam, 2-6 Eylül, Kazdağı
Organizasyon Ekibi:
Filiz Telek (36) bir yazar, şair, seyyah, grup süreçleri ve diyalog
kolaylaştırıcısı, sosyal girişimcidir. Bir topluluk örgütleyicisi olarak Filiz,
2005 yılından beri Türkiye’de özellikle sürdürülebilir yaşam konusunda
pek çok öncü projede yer almış, seminerler ve eğitimler organize
etmiş ve toplulukları daha iyi bir dünya için sorumluluk almaları
konusunda cesaretlendirmiştir. Filiz, Sürdürülebilir Yaşam Film
Festivali’ni yaratmış, Türkiye Permakültür Ağı ve Slow Food Gençlik
Gıda Hareketlerine öncülük yapmış, Türkiye’de ilk kez Art of Hosting
Participatory Leadership eğitimini organize etmiş, Türkiye’de ve
dünyanın farklı yerlerinde öğrenme süreçleri tasarlayıp
kolaylaştırmıştır.
http://surdurulebiliryasam.wordpress.com
http://medicinewords.org
Ayşegül Güzel (28) hayalci, dinleyici, aksiyon alıcı, stratejik ve
inovasyon danışmanı. Stratejik planlama ve danışmanlık alanında
İspanya'da ve Türkiye'de çalıştı. Şu an İstanbul'da bulunup Zaman
Bankası 2.0 sistemini kurmak için çabalamakta. Alternatif
ekonomiler, hediye kültürü, topluluklar, sosyal değişim ve sosyal
teknolojiler ile ilgilenmekte. Sosyal değişim ve sosyal teknolojiler
hakkında Türkçe içerikli bir blog yazmakta ve aynı konularda
NetSquared İstanbul aylık etkinliklerini düzenlemekte.
www.zumbara.com
http://baskabirdunya.wordpress.com
Shilpa Jain (34) bir öğrenme aktivisti ve 10 yıl, Hindistan’da eğitimi ve
gelişmeyi sorgulayan Shikshantar ile çalıştı. Sağlıklı gıda, organik tarım,
dans, sıfır atık ve öğrenme modelleri tutku duyduğu konular arasında.
Shilpa, şu anda ekonomi, eğitim ve ekolojide alternatifleri destekleyen
Other Worlds isimli organizasyonun eğitim koordinatörü olarak çalışıyor.
YES! topluluğunun 9 yıldır üyesi olan Shilpa, dünyanın pek çok farklı
yerinde 16 Jam’in kolaylaştırıcılığını yaptı. Shilpa, ayrıca Global Youth
Leadership Collaborative’in (Global Genç Liderlik Birliği) koordinatörü.
www.otherworldsarepossible.org
Buluşma Mekanı
Anadolu Jam, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü’nün Yeniköy mekiinde,
Bayramiç-Yeniköy ekolojik yerleşiminin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bayramişç-Yeniköy,
permakültür felsefesini gözeterek tasarım yapan ve uygulayan, yerel tohumlarımıza sahip
çıkarak, doğal tarım uygulamaları yapan, öğrendiklerini, ürettiklerini paylaşarak, kendi
kendine yetmeye çalışan ekolojik bir yerleşimdir. Kazdağı’nda, Anadolu’nun en önemli
ekosistemlerinden birinin bağrında bulunan Bayramiç-Yeniköy yerleşimi Anadolu Jam için
rahat bir ortam ve ilham veren doğal güzellikler sunuyor bize.
http://bayramicyenikoy.com
Davetlisiniz!
Ekibimiz Anadolu Jam’e başvurunuzu bekliyor. Lütfen davetiyemizi tanıdığınız diğer genç
liderlerle de paylaşın. Sorularınız için bize yazın. Başvuru formunuzu 12 Ağustos 2011 tarihine
kadar anadolujam@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. TEŞEKKÜRLER